TIP-burgerpanel: Meer parkeerplaatsen in binnenstad gewenst | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Schetsontwerp Markt - Dobbe gebied, slechts een deel van de ingrijpende plannen voor de binnenstad. Illustratie: Gemeente Zoetermeer
Schetsontwerp Markt - Dobbe gebied, slechts een deel van de ingrijpende plannen voor de binnenstad. Illustratie: Gemeente Zoetermeer

TIP-burgerpanel: Meer parkeerplaatsen in binnenstad gewenst

  •   157 keer gelezen   Actueel

Raadpleging 7 van TIP-burgerpanel Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek i.s.m. Telstar Uitgeverij) gaat met name over (de toekomst van) het parkeren in de binnenstad. De publieke raadpleging onder inwoners van Zoetermeer vond plaats van 14 tot 27 mei 2019. Aantal respondenten: 262. Het totaal aantal deelnemers aan het TIP-burgerpanel Zoetermeer bedraagt op dit moment 580. Aanmelden kan nog steeds via: www.tipzoetermeer.nl.

De parkeergelegenheid in en om de binnenstad van Zoetermeer kan in de toekomst onder druk komen te staan door allerlei ontwikkelingen en planning op het gebied van woningbouw. Steeds meer kantoren worden omgebouwd tot woningen. Dus steeds meer auto's die niet overdag bij kantoren maar 's avonds bij de woningen moeten parkeren. Ook zijn er plannen voor woontorens in het centrum.

Samenvatting
Op vraag "1 Beschikt u of uw huishouden over een personenauto?" geeft 93% van de respondenten aan minimaal één personenauto te beschikken. 7% van de respondenten geeft aan niet te beschikken over een personenauto.
Op vraag "1.1 Op hoeveel meter van uw huis kunt u uw auto (of auto's), gemiddeld genomen, meestal parkeren?" antwoordt 33% van de respondenten: "Binnen 15 meter van mijn woning vandaan". 32% van de respondenten antwoordt: "Tussen de 15 en 75 meter van mijn woning vandaan".
Op vraag "2 Maakt u gebruik van de parkeerplaatsen in de binnenstad van Zoetermeer?" antwoordt 20% van de respondenten: "Ja, wekelijks".
Op vraag "2.1 Wat vindt u van de parkeerdrukte in de binnenstad van Zoetermeer?" antwoordt in totaal 51% van de respondenten: "(Zeer) hoog". In totaal 5% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) laag". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Niet hoog, niet laag".
Op vraag "2.1.1 Wanneer ervaart u een hoge parkeerdruk?" antwoordt 82% van de respondenten: "Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur". 41% van de respondenten antwoordt: "Op zondag tussen 9.00 en 17.00 uur". 41% van de respondenten antwoordt: "Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur".
Op vraag "3 Stel u mag één ding veranderen om de huidige parkeersituatie in de binnenstad van Zoetermeer te verbeteren. Wat zou u dan veranderen?" antwoordt 43% van de respondenten: "Ik zou het volgende veranderen, namelijk:". ... (zie toelichting)
Op vraag "4 Welke tip zou u de wethouder geven?" antwoordt 47% van de respondenten: "Creëer meer parkeerplaatsen".
Op vraag "4.1 Waar zouden deze extra parkeerplaatsen volgens u het beste gerealiseerd kunnen worden?" antwoordt 68% van de respondenten: "Locatie:". ... (zie toelichting)

Toelichting
- Alleen woningen bouwen en geen (of nauwelijks) rekening houden met mensen die de auto gebruiken gaat grote problemen opleveren. Mensen hebben vervoer nodig voor het werk (bedrijven/ vertegenwoordigers). Ook bewoners krijgen visite. Belangrijk om een levendige gemeenschap te houden. Die mensen moeten de auto ergens kwijt.
- Ik zou een hele grote garage bouwen centraal bij het Stadshart die voldoende hoogte heeft om heel veel auto's te parkeren. Daardoor kunnen elders kleinere garages ruimte maken voor woningbouw.
- Meer gebruik maken van stapeling van parkeerplaatsen of ondergrondse parkeermogelijkheden creëren in geval van nieuwbouw of verbouw ten behoeve van woonmogelijkheden.
- Meer parkeergarages ondergronds en meer fietsenstallingen.
- Op tijd beginnen met nieuwe parkeerplaatsen/extra parkeerplaatsen aanleggen of bouwen in het Stadshart. De stad groeit dus ooit gaat alles vol komen te staan.
- Het autoverkeer in de binnenstad moet vooral gericht zijn op kort parkeren voor bezoekers. Om dit waar te kunnen maken moeten er buiten de binnenstad grote parkeerterreinen (transferium) aangelegd worden met goede en frequente verbindingen naar het hart van de stad. Lang parkeren voor bewoners moet beperkt zijn tot 1 auto, andere auto's moeten buiten de binnenstad geparkeerd worden zonder dat dit overlast brengt voor omliggende wijken. En dan natuurlijk goed, frequent en snel vervoer de binnenstad in.
- Het is onrealistisch te denken dat mensen hun auto weg zullen doen, dat duurt nog jaren. Ook deelauto's is iets voor de verre toekomst. Je zult dus als je extra woningen gaat realiseren ook voor voldoende parkeerplaatsen moeten zorgen. Dat kan door bezoekers te verleiden met het OV te komen of door P-voorzieningen buiten het centrum te realiseren en dan met pendelbussen gaan werken. Of je zorgt voor voldoende parkeerplaatsen (parkeergarages) onder de te bouwen woontorens (dan maar iets minder woningen).
- Parkeergarage onder Markt, Pilatusdam, Nicolaasplein, ondergrondse garage onder Denemarkenlaan (met nieuwbouw er bovenop) en nog 1 extra parkeerlaag (dek) op parkeerplaats Osylaan.
- Het probleem lijkt te ontstaan door de realisatie van nieuwbouw in en rond het Stadshart, juist op de locaties waar nu nog (tijdelijke) parkeerplekken zijn. Dat betekent méér bewoners (met auto's waarschijnlijk) tegen minder parkeerruimte. Daarom lijkt me dat de enige oplossing is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rond het Stadshart, of desnoods op enige afstand, met bijvoorbeeld gratis pendeldiensten.

www.tipzoetermeer.nl
Dit en nog veel meer blijkt uit panelonderzoek TipZoetermeer. Hoofdlijnen van de resultaten zijn te lezen in de Postiljon of (uitgebreider) op www.tipzoetermeer.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>