Vraagtekens bij exclusieve parkeerplaatsen voor college in Stadshart | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Gereserveerde, exclusieve parkeerplekken aan de zijkant van de Markt voor het stadsbestuur (college) terwijl de parkeerdruk voor de gewone burger in het Stadshart juist toeneemt. Foto: PvdA
Gereserveerde, exclusieve parkeerplekken aan de zijkant van de Markt voor het stadsbestuur (college) terwijl de parkeerdruk voor de gewone burger in het Stadshart juist toeneemt. Foto: PvdA

Vraagtekens bij exclusieve parkeerplaatsen voor college in Stadshart

  •   581 keer gelezen   Actueel

Het is verscheidene bewoners en bezoekers van het Stadshart maar ook de PvdA-fractie in Zoetermeer opgevallen dat sommige parkeerplaatsen rondom het StadhuisForum niet meer voor bewoners of bezoekers toegankelijk zijn.  Deze zijn onlangs voorzien van bordjes met kentekens en afsluitbeugels. In de avonduren en in de weekenden kunnen deze parkeerplaatsen niet door bewoners of bezoekers gebruikt worden, zo is de indruk. De PvdA heeft begrepen dat deze plaatsen voor het stadsbestuur zijn gereserveerd en vraagt zich af of dit wel de bedoeling is.

'Wij hebben al eerder mondelinge vragen gesteld over de drive solar-auto's van de gemeente die permanent parkeerplekken aan de Frankrijklaan bezet houden en over de vele blauwe gemeente-auto's en -busjes die er ook vrijwel altijd lijken te staan', zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. 'Toen vond het college het niet nodig om deze voertuigen ergens anders te stallen om de plaatsen weer vrij te maken voor inwoners en bezoekers. Het bleek dat het college echter wel parkeerplekken voor zichzelf had gecreëerd op het parkeerdekje bij ondernemershuis TerZake.'
De parkeerdruk in het Stadshart is hoog, voor bezoekers en voor bewoners, aldus de PvdA. 'Het onttrekken van parkeerplekken is wat ons betreft alleen in noodgevallen of uitzonderlijke situaties te billijken, bijvoorbeeld tijdelijk bij verbouwingen of evenementen. In de toekomst gaan de parkeernormen voor het Stadshart omlaag, hetgeen voor bezoekers een stimulans moet zijn om vaker met de fiets of het OV naar het stadscentrum te komen. Hetzelfde zou dan toch ook voor het stadsbestuur, inclusief raadsleden, en ambtenaren moeten gelden', aldus Kraneveldt. 'Dit in het kader van het geven van het goede voorbeeld en geen onnodige uitzonderingen maken voor jezelf.'

Achtergrond
Op het moment dat de discussie over de problematiek van parkeren in de binnenstad alleen maar actueler is geworden, komt het nogal vreemd over dat het stadsbestuur (college) voor zichzelf al gunstige uitzonderingen heeft gemaakt. De parkeergelegenheid in en om de binnenstad van Zoetermeer kan in de toekomst immers zeer onder druk komen te staan door allerlei ontwikkelingen en planning op het gebied van woningbouw. De gemeenteraad moet nog praten over nieuw parkeerbeleid terwijl er al sprake is van deze ingrijpende ontwikkelingen en plannen. Steeds meer kantoren worden omgebouwd tot woningen. Dus steeds meer auto's die niet overdag bij kantoren maar 's avonds bij de woningen moeten parkeren. Ook zijn er plannen voor woontorens aan de Markt (2 stuks), Engelandlaan (2 stuks), Italiëlaan, Denemarkenlaan (3 of 4 stuks), Belgiëlaan, Nederlandlaan, Brusselstraat, Frankrijklaan en Luxemburglaan (2 stuks). Er moeten weliswaar meer woningen komen, maar woningen moeten worden voorzien van genoeg parkeermogelijkheden.
Zó! Zoetermeer heeft in verband hiermee onlangs - mede namens CDA, D66, PVV, PDvZ en SP - een agenderingsverzoek Parkeren in de binnenstad ingediend. De partijen hopen nog vóór het zomerreces met het college te spreken over het parkeren in de binnenstad van Zoetermeer.

Vragen PvdA aan het college
De fractie van de PvdA in Zoetermeer heeft de volgende vragen aan het college:
Voor wie zijn de met beugels afgesloten en voor specifieke kentekens gereserveerde parkeerplekken aan de zijkant van de Markt bestemd? Klopt het dat hier de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris parkeren? 
Hoe vaak maken zij gebruik van deze parkeerplekken en doen zij dat ook in de avonduren op niet-vergaderdagen en in het weekend? Of zijn in het weekend deze parkeerplekken permanent leeg en zijn ze dan beschikbaar voor het publiek en zo nee waarom niet?
Is voor het afsluiten van deze parkeerplekken een verkeersbesluit noodzakelijk geweest (omdat plaatsen zijn onttrokken aan de openbare ruimte) en is zo'n besluit ook daadwerkelijk formeel genomen? Geldt dit ook voor de parkeerplaatsen aan de Frankrijklaan waar de solar-auto's en de blauwe gemeente-auto's op staan?
Zijn er nog meer parkeerplekken in het Stadshart die op deze wijze worden bezet en hoeveel zijn dat er eigenlijk in totaal?
Is hier sprake van een tijdelijke of permanente situatie en wanneer dit tijdelijk is, wanneer worden de plekken dan weer vrijgegeven?
Zijn er kosten aan het bezet houden van deze parkeerplekken verbonden en zo ja, hoe hoog zijn deze en door wie worden die gedragen? Dragen degenen die van deze parkeerplaatsen gebruik maken, ook persoonlijk bij?
Indien het klopt dat de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van de plekken aan de zijkant van de Markt gebruik maken, vindt het college dat dit een juist signaal afgeeft aan de inwoners van Zoetermeer, met name aan degenen die in het Stadshart wonen? Is het college het met de PvdA eens dat het niet erg sportief is (letterlijk en figuurlijk) als van inwoners daar gevraagd wordt om lagere parkeernormen te accepteren, maar men zelf een eigen parkeerplek heeft?


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>