<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
De meeste gebieden in regio Zuid-Holland West hebben een vaccinatiegraad van minstens 90% bij kinderen tot 10 jaar. Foto: pr
De meeste gebieden in regio Zuid-Holland West hebben een vaccinatiegraad van minstens 90% bij kinderen tot 10 jaar. Foto: pr

Geen zorgen over vaccinatiegraad regio Zuid-Holland West

  •   186 keer gelezen   Actueel

Het gaat goed met de vaccinatiegraad in de regio Zuid-Holland West. De stand van zaken in 2017 laat zien dat met name in de eerste levensjaren de vaccinatiegraad hoog is. De meeste postcodegebieden binnen de betrokken gemeenten behalen voor vaccinaties tot de leeftijd van 10 jaar, de landelijk wenselijke vaccinatiegraad van minstens 90%. Dit heeft JGZ Zuid-Holland West, Consultatiebureau voor kind en jeugd vandaag bekendgemaakt.

Voor de HPV vaccinatie (baarmoederhalskanker) voor meisjes van 14 jaar is een ander beeld te zien: alle gemeenten in de regio behalen een vaccinatiegraad dat rond het landelijk gemiddelde van 45% ligt. Dit alles blijkt uit het onlangs gepubliceerde 'Vaccinatierapport' dat JGZ heeft opgesteld, waarin de vaccinatiegraad in 2017 onder de loep wordt genomen.
JGZ is blij met het rapport. Juist omdat de vaccinatiegraad in het rapport is uitgesplitst op postcodeniveau per gemeente, geeft het inzicht op de plekken waar het goed gaat en de gebieden waar het beter kan.

Bijzonderheden gemeenten
In Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Leidschendam-Voorburg, Delft en Zoetermeer wordt in vrijwel alle postcodegebieden een vaccinatiegraad van rond of boven de 90% behaald en vaak wordt een vaccinatiegraad van 95% behaald die nodig is voor de eliminatie van mazelen.
De Gemeente Rijswijk behaalt over het algemeen ook een hoge vaccinatiegraad. Bij één van de postcodegebied blijkt een beduidend lagere vaccinatiegraad op 10-jarige leeftijd (BMR en DTP) dan het gewenste regionale percentage van 80%.
De gemeente Wassenaar laat ten opzichte van andere gemeenten een afwijkend beeld zien. Het blijkt dat hier de vaccinatiegraad voor verschillende vaccinaties, zeker die t/m 2 jaar, vaak boven of rond het landelijk gewenste percentage van 90% ligt. Daarnaast blijkt ook dat bij twee van de vijf postcodegebieden de vaccinatiegraad, op basis van de gegevens van het RIVM, 'slechts' rondom het regionaal gewenste percentage van 80% scoort. Een mogelijke verklaring voor deze lagere vaccinatiegraad is het feit dat in Wassenaar relatief veel expats wonen. De registratie van vaccinaties voor kinderen van expats, vraagt een ander proces dan voor de in Nederland geboren kinderen. Aan de hand van gesprekken met professionals kan worden aangenomen dat meer kinderen in Wassenaar gevaccineerd zijn, dan dat de cijfers laten zien. Mogelijk worden deze vaccinaties niet of niet altijd gemeld, waardoor registratie bij het RIVM niet plaatsvindt.
Met de betreffende gemeenten gaat JGZ nader onderzoek doen naar de postcodegebieden met een lagere vaccinatiegraad en zich vervolgens inspannen om daar de vaccinatiegraad te verhogen.

Stabiel beeld uitgezonderd HPV
Naast de stand van zaken in 2017 is ook de trend in de vaccinatiegraad van 2014 tot 2017 bekeken. Over het algemeen is een redelijk stabiel beeld te zien, de HPV vaccinatie uitgezonderd, waarvoor een sterk dalende vaccinatiegraad is waargenomen (dit zou met verschillende factoren te maken kunnen hebben, red.). Voor alle vaccinaties heeft het RIVM begin 2019 op basis van voorlopige cijfers echter bekend gemaakt dat de dalende trend is gestabiliseerd. JGZ houdt deze cijfers uiteraard in de gaten om wanneer nodig, tijdig maatregelen te kunnen treffen.

Geen zorg
Naar aanleiding van het rapport ziet JGZ geen directe aanleiding tot zorg. De landelijke norm van 90% wordt in het merendeel van de gemeenten behaald. De collectieve regionale bescherming voor de meeste ziekten waartegen wordt gevaccineerd is voldoende afgedekt, enkele postcodegebieden en HPV uitgezonderd.
Een aantal specifieke postcodegebieden heeft extra aandacht nodig. JGZ zet hierop in tijdens de contactmomenten met de ouders en jongeren. Het belang van een goed gesprek, zowel qua toon als qua inhoud, staat bij JGZ goed op het netvlies.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>