TIP-burgerpanel: tijd dringt voor ontsluitingsroute Nutricia | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
De verkeersveiligheid in Zoetermeer, met in het bijzonder aandacht voor het vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan én de alternatieve ontsluitingsroute Nutricia. Foto: Jan van Es
De verkeersveiligheid in Zoetermeer, met in het bijzonder aandacht voor het vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan én de alternatieve ontsluitingsroute Nutricia. Foto: Jan van Es

TIP-burgerpanel: tijd dringt voor ontsluitingsroute Nutricia

  •   162 keer gelezen   Actueel

Raadpleging 6 van TIP-burgerpanel Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek, dat hierin samenwerkt met Telstar Uitgeverij) gaat over de verkeersveiligheid in Zoetermeer, met in het bijzonder aandacht voor het vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan én de alternatieve ontsluitingsroute Nutricia.
De publieke raadpleging onder inwoners van Zoetermeer vond plaats van 19 maart 2019 tot 28 maart 2019. Aantal respondenten: 252. Het totaal aantal deelnemers aan het burgerpanel Zoetermeer bedraagt op dit moment 574. Aanmelden kan nog steeds via: www.tipzoetermeer.nl

Op vraag "1 Hoe verkeersveilig ervaart u de gemeente Zoetermeer?" antwoordt 47% van de respondenten: "verkeersveilig". 7%: "zeer verkeersveilig". 11%: "verkeersonveilig". 3%: "zeer verkeersonveilig".
Op vraag "2 Stel u mag één verkeerssituatie in de gemeente Zoetermeer noemen om veiliger te maken. Welke verkeerssituatie zou u dan als eerste veiliger willen maken?" antwoordt 74% van de respondenten met een verkeerssituatie die als eerste veiliger moet worden gemaakt.
Op stelling "3 "Er moet per direct een verbod komen op vrachtverkeer in de Eerste Stationsstraat"" antwoordt 28% van de respondenten: "zeer mee eens". Eenzelfde percentage (28%) antwoordt: "mee eens". 17%: "mee oneens": 3%: "zeer mee oneens".
Op vraag "3.1 Hoe moet volgens u het vrachtverkeer door Zoetermeer worden geleid?" antwoordt 60% van de respondenten met een manier waarop zij vinden dat dit het beste kan.
Op vraag "3.2 Waarom hoeft er volgens u geen direct verbod te komen op het vrachtverkeer in de Eerste Stationsstraat?" antwoordt 10%: "Er is geen overlast van vrachtverkeer". 10%: "Het kost de bedrijven te veel geld om om te rijden". 8%: "Er zijn geen gevaarlijke situaties". 72% van de respondenten antwoordt: "Andere reden".
Op vraag "4 Stel u mag een tip geven om de verkeerssituatie van de kruising Eerste Stationsstraat / Karel Doormanlaan te verbeteren. Wat zou u dan zeggen?" antwoordt 65% van de respondenten: "Apart stoplicht plaatsen om fietsers op een ander moment groen te geven".
Op stelling "5 "De ontsluitingsroute Nutricia moet nog dit jaar gerealiseerd worden" antwoordt 50% van de respondenten: "zeer mee eens". 22%: "mee eens". 3%: "mee oneens". 1%: "zeer mee oneens".

Verkeersveiligheid algemeen
* Als fietser voel ik mij in Zoetermeer op de meeste plekken veilig. Dit komt mede door de vele fietspaden. Als voetganger voel ik mij wel onveilig maar dat heeft meer met de mentaliteit van automobilisten te maken dan met het ontbreken van veilige oversteekplaatsen.
* Over het algemeen wordt rustig gereden en wordt aan voetgangers voorrang verleend. Zeer positief: veel fietspaden gescheiden van autoverkeer en veel ongelijkvloerse kruisingen! Maar soms hebben fietsers voorrang terwijl de automobilist geen overzicht heeft over naderende fietsers.
* Zeker voor fietsers is de verkeersveiligheid niet op alle plekken even goed. Onoverzichtelijke kruispunten, versmallingen op het fietspad, smalle fietsstroken en te weinig maatregelen om het autoverkeer minder snel te laten rijden (drempels niet hoog genoeg).
* Veel situaties zijn redelijk verkeersveilig, maar helaas zijn er nog veel (kruis)punten en invoegsituaties heel onveilig.

Specifieke situaties
*
Het nieuw aangelegde fietspad bij de Van Stolberglaan naar de J.W. Paltelaan roept vragen op. Doordat de fietsers nu aan één kant moeten fietsen is er een onoverzichtelijke rare bocht bij het zwembad De Driesprong gekomen en op de J.W. Paltelaan komt er na een bocht direct een oversteek. Voor auto's die op de J.W. Paltelaan rijden is dit heel onoverzichtelijk, mede omdat de fietser daar ook een behoorlijke snelheid heeft (heuvel af).
* De situatie op de Meerzichtlaan ter hoogte van het Abdissenbos en Bredewater is vermoedelijk ontsproten aan een ambtenaar aan een tekentafel. Bewoners van het Alfer-, Belvédère-, Fontijn- en Haagsebos zijn verplicht om bij elke keer dat men de wijk uit wil die volkomen onnodige slinger te maken. Zou het zo kunnen zijn dat men ter hoogte van het Abdissenbos een eigen rotonde aanlegt?
* Vanuit de tunnelbak zou men de naar rechtgaanders richting Intratuin een beetje tegemoet moeten komen. En de bovenlangsgaanders verplichten als zij op een baan linksaf rijden dit dan ook te doen. De bussen zijn duidelijk maar veel automobilisten gaan gewoon rechtdoor en geven je geen ruimte om in te voegen.
* Veel automobilisten die bovenlangs de Europaweg komen en door willen naar de Australiëweg, rijden op de linkerbaan (die naar mijn mening bedoeld is als voorsorteerbaan voor linksaf, naar de Aziëweg), waardoor het invoegen op die baan vanuit de tunnelbak vaak lastig is, en soms zelfs onmogelijk.

Situatie Eerste Stationsstraat/Karel Doormanlaan/Nutrica
*
De problemen spelen al zo lang, had opgelost moeten zijn.
* Duurt te lang. Had al zeker 10 jaar geleden gedaan moeten worden.
* Als er in 2017 door de gemeenteraad al een besluit genomen is, waarom is het dan nog niet uitgevoerd?
* Ik zou niet weten waarom dit anderhalf jaar moet duren als het besluit al genomen is.
* Minpunt voor de politiek van Zoetermeer. Dit probleem bestaat al zo lang en is zo eenvoudig op te lossen.
* Het lijkt mij niet realistisch te veronderstellen een routewijziging vrachtverkeer 'even' op een vrijdagmiddag te regelen is. Men kan zich wel afvragen waarom dit niet al veel eerder is gerealiseerd. Dit kan de gemeente Zoetermeer zich aanrekenen.
* Ik kom regelmatig in Doetinchem. Daar is ook een gevaarlijk kruispunt. Hoe hebben ze dat opgelost? Eerst het auto- en vrachtverkeer normaal linksaf, rechtsaf etc. Fietsers moeten wachten voor alle stoplichten, waar ze ook vandaan komen. Voor snelverkeer gaat daarna alles op rood en vervolgens gaan voor het fietsverkeer alle verkeerslichten van de gehele kruising op groen. Op dat moment is de fietser/ langzaamverkeer de baas. Bij de Stationsstraat/Karel Doormanlaan de verhogingen er uit en het kruispunt is waarschijnlijk volledig veilig.
* 1. Verhoogde middenberm Karel Doormanlaan weghalen, 2. Wegscheiding aanbrengen voor apart fietspad in Eerste Stationsstraat met eigen stoplicht (afzetting met betonblokken waar vrachtwagens niet overheen kunnen) en 3. Stoplicht Karel Doorman laan zodanig ver naar achteren verplaatsen dat vrachtwagens ruim de bocht kunnen nemen door over de tegengestelde rijbaan te draaien.
* Verhoogde afscheiding tussen fietsers en en auto's/vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat, maar met klem NIET de verhoogde afscheiding op de Karel Doormanlaan weghalen, want dan wordt het gevaarlijker voor alle weggebruikers aldaar, die dan meer risico gaan lopen omdat de vrachtwagens op de verkeerde weghelft gaan rijden om een 'luie' bocht te maken.
* Er wordt nu alleen gekeken naar de vrachtwagens die het niet goed doen, maar je moet ook kijken naar het gedrag van de fietsers zelf. Die weten ook dat een vrachtwagen minder zicht heeft en kunnen daar ook rekening mee houden.
* Maak, komende uit richting Utrecht, apart voor Nutricia, een afrit op de A12, ter hoogte van de voormalige gevangenis. Maak daar ook een uitgang voor vrachtwagens die bij Nutricia geweest zijn. Hoeft er geen enkele vrachtwagen voor Nutricia meer door Zoetermeer heen. Deze situatie is ook langs de A1 bij Muiden.
* Ik ben het er mee eens dat er een andere oplossing moet komen voor het vrachtverkeer. Maar doorsluizen via een andere bestaande weg verplaatst het probleem enkel. Dus de aanleg van een nieuwe weg voor vrachtwagenverkeer is het best, daar zo snel mogelijk mee starten. Met dien verstande dat zo snel als mogelijk een alternatieve toegang tot de Nutricia fabriek moet worden gerealiseerd.
* Een verbod voor vrachtverkeer werkt alleen als er ook een goed alternatief wordt geboden. Waar kan het vrachtverkeer parkeren in de omgeving om de te leveren goederen te kunnen overslaan op kleiner verkeer of opslag? Hoe komen winkeliers in de omgeving aan hun goederen, wanneer vrachtverkeer niet tot de winkel kan komen?
* Gelijk een afrit naar Nutricia toe, of Nutricia helemaal verhuizen naar Bleizo terrein.
* De A12 weer met oprit 6 maken, net als jaren geleden, zodat de vrachtwagens vanuit Nutricia gelijk richting A12 gaan. Oprit is jaren geleden weggehaald.
* Er was destijds een afrit/toerit naar/van de A12. Die zou je moeten herstellen. Dan ben je het vrachtverkeer kwijt.
* Dat zo'n grote fabriek als die van Nutricia nog steeds gebruik maakt van een 'gewone' straat waar scholieren en omwonenden ook gebruik van maken is uit de tijd. Nutricia is een winstgevend bedrijf en zou na al deze jaren in Zoetermeer al zelf met een oplossing kunnen komen. Mogelijk is het beter als Nutricia zijn activiteiten naar een passende locatie verplaatst (industrieterrein). De wegen rond Nutricia kennende zie ik geen al te beste oplossing voor een ontsluitingsroute zonder dat deze nieuwe problemen met zich mee brengt of eventueel uiterst kostbaar is, zoals een nieuwe tunnel onder de A12/spoor ter hoogte van Zuidweg / Kleurlaan / Nutricia.

www.tipzoetermeer.nl
Dit en nog veel meer blijkt uit panelonderzoek TIP Zoetermeer, waarbij 252 deelnemers zijn geraadpleegd. Na een onderzoek kunnen lezers en deelnemers hoofdlijnen van resultaten lezen in de Postiljon of (uitgebreider) op: www.tipzoetermeer.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>