Extra verkeerslicht fietsers op hoek kruising in werking | Postiljon
Logo postiljon.nl
Het nieuwe, extra verkeerslicht voor fietsers op de hoek Eerste Stationsstraat / Karel Doormanlaan gaat als eerste op groen. Pas als het weer op rood staat, gaat het verkeerslicht voor auto's op groen. Tekst: Peter Zoetmulder / Foto: Jan van Es
Het nieuwe, extra verkeerslicht voor fietsers op de hoek Eerste Stationsstraat / Karel Doormanlaan gaat als eerste op groen. Pas als het weer op rood staat, gaat het verkeerslicht voor auto's op groen. Tekst: Peter Zoetmulder / Foto: Jan van Es

Extra verkeerslicht fietsers op hoek kruising in werking

  •   292 keer gelezen   Actueel

De gemeente heeft de eerste van enkele verkeersmaatregelen getroffen op het kruispunt Eerste Stationsstraat - Karel Doormanlaan. Om de veiligheid te vergroten is er donderdag 21 maart  allereerst een extra verkeerslicht voor fietsers geplaatst dat om vrijdag 22 maart om zes uur 's ochtends daadwerkelijk in werking is getreden. Ter plekke rond 9.30 uur is te zien dat het fietsverkeerslicht als eerste op groen gaat. Pas als dit licht weer op rood staat (in dit geval na ongeveer 8 tellen), gaat het stoplicht voor auto's op groen.

Ook nu het verkeerslicht in werking is getreden blijft een verkeersregelaar op de kruising de komende periode nog actief.
De tijdelijke 'barriers' langs de fietsstroken (zie foto) blijven liggen tot ze door andere definitieve afscheidingen (schotten) worden vervangen.
De huidige brede opstelstrook voor fietsers voor het verkeerslicht wordt verwijderd en de te handhaven fietsstroken worden voorzien van een rode toplaag en de nodige belijning.

Stroomversnelling
De langslepende discussie over en trage aanpak van de gevaarlijke kruising en vooral de bocht naar rechts voor met name fietsers - dit vanwege het vele vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat - is na tien jaar (2009-2019) deze maand in een ware stroomversnelling geraakt.
Directe oorzaak: twee tragische verkeersongelukken binnen twee weken (op 27 februari en 8 maart) op de beruchte hoek Karel Doormanlaan, waarbij een 36-jarige krantenbezorger en een 13-jarige scholiere ernstig gewond raakten.
Dit leidde mede tot: een bewogen betoog van een inspreker op een commissievergadering (al op 4 maart) met de roep om snelle, concrete aanpassingen; vragen (ook op 4 maart) van Zo! Zoetermeer, LHN en PvdA waarin bij de wethouder werd aangedrongen op snelle maatregelen; kritische publicaties in de lokale pers, waaronder herhaaldelijk op deze website en in de krant, met tevens concrete suggesties van aanpak; en 'last but not least', een indrukwekkende demonstratie op 15 maart van bezorgde omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen en scholieren zelf. Dit om het Zoetermeerse college duidelijk te maken dat de bestaande onveilige situatie al veel te lang duurde en het nu echt tijd was voor snelle en concrete maatregelen.
Het eerste resultaat is er, een goede zaak. Dat neemt niet weg: hoe eerder de nieuwe ontsluitingsweg Nutricia / Rokkehage voor vrachtverkeer een feit is, hoe beter.