Fietsverbod opgeheven: nu barrières bij hoek Eerste Stationsstraat | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
De vrachtwagens die over de Eerste Stationsstraat van Nutricia naar de kruising Oranjelaan/Karel Doormanlaan rijden worden momenteel begeleid door personeel van de fabriek en verkeersregelaars. Foto's: Peter Zoetmulder / Postiljon
De vrachtwagens die over de Eerste Stationsstraat van Nutricia naar de kruising Oranjelaan/Karel Doormanlaan rijden worden momenteel begeleid door personeel van de fabriek en verkeersregelaars. Foto's: Peter Zoetmulder / Postiljon

Fietsverbod opgeheven: nu barrières bij hoek Eerste Stationsstraat

  •   1192 keer gelezen   Actueel

In de loop van zondag 10 maart heeft de gemeente extra barrières ('barriers') geplaatst tussen de rijbaan en fietsstrook op de hoek van de Eerste Stationsstraat/Karel Dooormanlaan. De verkeersregelaars blijven de komende dagen 24 uur per dag aanwezig waarbij het verkeer handmatig wordt geregeld. Het tijdelijke verbod voor fietsers is daarom opgeheven.

Tussen 21.00 's avonds en 06.00 's ochtends worden de verkeerslichten weer aangezet en er blijven er verkeersregelaars aanwezig om daar waar nodig voetgangers en (brom)fietsers te begeleiden op het kruispunt Oranjelaan/Karel Doormanlaan.

Vrachtwagens
De vrachtwagens die over de Eerste Stationsstraat van Nutricia naar de kruising Oranjelaan/Karel Doormanlaan rijden worden momenteel begeleid door personeel van de fabriek. Bij het kruispunt neemt een verkeersregelaar het over.
De aangepaste verkeerssituatie wordt eveneens aangegeven op de informatieborden die op verschillende plaatsen bij het kruispunt zijn geplaatst.
De gemeente onderzoekt momenteel welke andere maatregelen er nodig zijn om de bestaande verkeerssituatie structureel aan te kunnen passen. De komende periode kan de verkeerssituatie mogelijk nog worden gewijzigd.

Opties
Niet alleen de plaatsing van een extra stoplicht bedoeld voor (brom)fietsers en dat als eerste op groen gaat, kan de veiligheid op de kruising Eerste Stationsstraat/Karel Doormanlaan vergroten, zoals al eerder bepleit in deze krant (zie de Postiljon van 7 maart).
Er is nog een andere zinvolle (nood)maatregel mogelijk: verwijder zo snel mogelijk de opgehoogde middenberm op Karel Doormanlaan uit het wegdek of kort deze flink in. Dan kunnen vrachtwagens in ieder geval een ruimere bocht naar rechts maken zodat fietsers minder makkelijk in de knel komen in die bewuste bocht.
Deze laatste eye-opener (verwijdering middenberm) is begin vorige week met veel bevlogenheid naar voren gebracht door een inspreker uit Zoetermeer, de heer Goemans, en wel op de plenaire commissievergadering van 4 maart. De heer Goemans liet op overtuigende wijze zien, ondersteund door filmpjes en schetsen van de huidige en voorgestelde nieuwe verkeerssituatie, hoe er op zeer korte termijn aan een (nood)oplossing kan worden gewerkt.

Niet weer
De heer Goemans: 'Op 27 februari zagen we 's-morgens vroeg de traumahelikopter vliegen. Het zal toch niet weer de kruising Eerste Stationsstraat met de Karel Doormanlaan zijn? Het was weer het geval. Kan daar niet wat aan gedaan worden?'
De heer Goemans liet vervolgens de ongevallen op de bewuste kruising de revue passeren: 21 januari 2009, 17 mei 2011, 1 december 2011, 12 juni 2013, 14 november 2014, 6 juli 2015, 14 april 2017, 11 januari 2018, 13 januari 2018, 16 mei 2018, 26 mei 2018, 20 juli 2018, 16 februari 2019 en 27 februari 2019.
Goemans: 'Het zijn niet alleen kleine kinderen die daar verongelukken, het zijn ook volwassenen, iedereen kan daar verongelukken want ze komen in de knel met een vrachtwagen die naar rechts gaat. Maar zo moeilijk moet het toch niet zijn om de verkeerssituatie te veranderen? Want zo ingewikkeld is het daar niet.'

Overtuigende presentatie
In de presentatie liet de heer Goemans zien hoe elke keer weer lange vrachtwagens vanwege de verhoogde middenberm op de Karel Doormanlaan de bocht naar rechts moeten afsnijden en met de (achter) wielen op de fietsstrook naast de stoep uitkomen. 'Elke vrachtwagen die komt snijdt die bocht in.'
Een veel veiliger situatie en een super goedkope oplossing liggen naar zijn mening voor het grijpen: plaats het verkeerslicht voor auto's op de Eerste Stationsstraat iets terug, verwijder de middenberm op de Karel Doormanlaan of kort deze in, haal de stopstreep voor het verkeerslicht aan de andere zijde van de weg ook iets terug, en plaats tevens een apart fietsverkeerslicht op de Eerste Stationsstraat, waarbij fietsers als eerste aan de beurt zijn. Het was in alle opzichten een duidelijk verhaal.

Memo half april
Zowel vanuit Zo! Zoetermeer als de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en de PvdA werden nog vragen aan wethouder Marc Rosier gesteld over wat er binnenkort gaat gebeuren. Alle partijen drongen aan op een snelle aanpak. Wethouder Rosier gaf toen (op 4 maart) nog aan dat hij het onderzoek van de politie afwacht over de oorzaak van het ongeval en daarna zal bekijken wat de mogelijkheden zijn. Hij zegde toe dat er half april (!) een memo naar de raad gaat.
De tijd dringt echter: het ongeluk op 8 maart toont nogmaals aan dat snelle en doortastende maatregelen gewenst zijn, en die zijn mogelijk. Een (tijdelijk) fietsverbod in het weekend dat als een soort paniekreactie genomen leek, is geen daadwerkelijke oplossing van het probleem. De extra barrières en (tijdelijk) verkeershandhavers ter plekke zijn in die zin een betere noodoplossing. Maar hadden deze 'barriers', met daarop afgestemde verkeerslichten, niet al jaren eerder geplaatst moeten worden...


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>