Extra stoplicht kan Eerste Stationsstraat veiliger maken | Postiljon
Logo postiljon.nl
Eerst groen voor de fietsers. De aanpak bij de hefbrug kan mogelijk als voorbeeld dienen voor de Eerste Stationsstraat. Foto's: Peter Zoetmulder / Postiljon
Eerst groen voor de fietsers. De aanpak bij de hefbrug kan mogelijk als voorbeeld dienen voor de Eerste Stationsstraat. Foto's: Peter Zoetmulder / Postiljon

Extra stoplicht kan Eerste Stationsstraat veiliger maken

  •   318 keer gelezen   Actueel

Het ongeval op 27 februari op de kruising Eerste Stationsstraat/Karel Doormanlaan, waarbij een krantenbezorger op de fiets in botsing kwam met een vrachtwagen en ernstig gewond raakte, heeft de discussie over de veiligheid opnieuw doen oplaaien. Exact tien jaar geleden kwam er een 12-jarige fietser op dezelfde locatie om het leven, ook bij een aanrijding met een vrachtwagen.

Wellicht dat de plaatsing van een extra verkeerslicht voor fietsers de situatie veiliger maakt, totdat vrachtverkeer in de zomer 2020 definitief geweerd wordt. Als goed voorbeeld van een aangepaste verkeerslichtenregeling kan mogelijk de aanpak bij de hefbrug in Waddinxveen dienen: een apart verkeerslicht dat eerst groen licht en de tijd geeft voor al het fiets- en bromfietsverkeer om te vertrekken, pas daarna springt het andere verkeerslicht geleidelijk aan op groen voor het autoverkeer.

Vragen aan wethouder
De politieke partij Zó! Zoetermeer volgt al heel lang zorgvuldig de voortgang van de nieuwe ontsluitingsweg. Onder andere Zo! Zoetermeer heeft dan ook op maandagavond 4 maart in de commissievergadering aan het college gevraagd om de toedracht van het ongeluk goed te onderzoeken en te bekijken of er nog meer of andere maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid op dit kruispunt te verbeteren. De wethouder heeft gezegd dat eerst het onderzoek van de politie wordt afgewacht over de oorzaak van het ongeval om daarna te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Hij heeft afgesproken dat er half april een memo naar de gemeenteraad gaat.

Weren vrachtverkeer uit Dorp
Al sinds 2009 is het weren van vrachtverkeer uit het Dorp onderwerp van onderzoek. Aanleiding hiervoor vormde het dodelijk ongeval op de kruising Eerste Stationsstraat/Karel Doormanlaan in januari 2009 en de toegenomen verkeersdrukte.
De gemeenteraad besloot in september 2017 om het terrein van Nutricia voor af- en aanrijdend vrachtverkeer te ontsluiten langs de A12 en via bedrijventerrein Rokkehage. Die weg is hard nodig voor de veiligheid én vanwege de overlast van het vrachtverkeer. Deze oplossing moet ervoor zorgen dat de meeste vrachtwagens (vermoedelijk in zomer 2020) uit de Eerste Stationsstraat verdwijnen.

Meer berichten