TIP-burgerpanel: 44 % voor, 26 % tegen Masterplan De Entree | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree. Foto: Via www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer
Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree. Foto: Via www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer

TIP-burgerpanel: 44 % voor, 26 % tegen Masterplan De Entree

  •   198 keer gelezen   Actueel

Raadpleging 5 van TIP-burgerpanel Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek, dat hierin samenwerkt met Telstar Uitgeverij) gaat over het Masterplan en gebiedsontwikkelingsplan van de wijk De Entree Zoetermeer. Op 8 januari 2019 heeft het college van B&W ingestemd met dit Masterplan en gebiedsontwikkelingsplan. Op 18 februari vindt de behandeling in de gemeenteraad plaats.

Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Bewoners kunnen in 2019 meepraten over verschillende thema's zoals duurzaamheid, inrichting openbare ruimte en mobiliteit. Hoe kijken inwoners aan tegen de plannen voor deze nieuwe stadswijk van Zoetermeer? De periode van raadpleging was van 24 januari tot 5 februari 2019. Het aantal respondenten bedraagt 234. Het totale aantal deelnemers aan het burgerpanel Zoetermeer bedraagt nu 560, aanmelden kan nog steeds via: www.tipzoetermeer.nl

Samenvatting
Op vraag 1 "Op welke manier zou u mee willen praten over het Masterplan en gebiedsontwikkelingsplan van de Entree Zoetermeer?" is het meest gekozen antwoord (72%): "Enquêtes".
Op vraag 2 "Stel u mag een idee aanleveren voor De Entree dat uitgewerkt kan worden op het gebied van duurzaamheid. Welk idee zou u aanleveren?" levert 46% van de deelnemers een concreet idee aan. 32% heeft geen (duurzaam) idee.
Op vraag 3 "Daarnaast mag u ook een idee aanleveren voor De Entree over de inrichting van de openbare ruimte. Waar moet volgens u zeker rekening mee worden gehouden?" geeft 74% van de deelnemers een tip voor de inrichting daarvan.
Op vraag 4 "Hoe kan voorkomen worden dat het reguliere verkeer op weg naar het LangeLand Ziekenhuis in de knel komt op de vernieuwde Afrikaweg?" is het meest gekozen antwoord (61%): "Groene golf (verkeer op een verkeersweg met meerdere verkeerslichten kan doorrijden zonder te hoeven stoppen)".
Op vraag 5 "Hoe kunnen de bewoners gestimuleerd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets?" is het meest gekozen antwoord (65%): "Door goedkoper openbaar vervoer aan te bieden".
Op vraag 6 "Hoe kan er gegarandeerd worden dat er geen parkeeroverlast ontstaat in de omliggende wijken Meerzicht en Driemanspolder?" is het meest gekozen antwoord (66%): "Het aantrekkelijk maken voor bewoners te parkeren in de ondergrondse parkeergarage".
Op stelling 7 "Het Masterplan De Entree dient doorgezet worden in Zoetermeer" antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens".

Opmerkelijke ideeën en tips
Duurzaamheid en inrichting
Bouw de nieuwe wijk zo dat het een op zich apart te bereiken wijk wordt. Leg een ring van veilige fietspaden aan met aansluiting fietspad A12. Wijk in en uit via veilige rotondes. Zorg voor goede en veilige aansluiting met het winkelcentrum in Driemanspolder.
Groene hoogbouw met planten aan de zijkant en zonnepanelen. En groene schermen met bijvoorbeeld sedumplanten langs de snelweg voor extra fijnstof opname.
Ik zou het fantastisch vinden als er zoveel mogelijk weg overdekt zou worden met groene leefruimte en veel ondergrondse parkeerruimte.
Autovrije (wandel-)boulevard met hierlangs kiosken (krant/koffie/broodje) en veel zitplekken in parkachtige omgeving. Goede (sfeer-)verlichting in de avond. Bankjes e.d. in openbare ruimten. Betere fietsverbinding met Rokkeveen voor fietsers; bedrijfspanden zoveel mogelijk ombouwen naar wooncomplexen.
Er dient rekening te worden gehouden met de huidige bewoning en het vrije, groene en geluidsvrije uitzicht daarvan (bijvoorbeeld rondom Bredewater). Dit gebeurt in de plannen veel te weinig. Men wordt als het ware omsloten door hogere bebouwing die het vrije gevoel, de rust en de groene omgeving doet verdwijnen.
De gemeente heeft het onzalige idee om hoge flats (+120 meter) neer te zetten die last opleveren voor de reeds bestaande woningen / bedrijven. Dat gaat ook ten koste van het uitzicht van de bestaande woningen: waar nu nog groen te zien is en de ondergaande zon, is het uitzicht als het aan de gemeente ligt alleen maar flats, flats en nog meer flats. Lage bebouwing afgewisseld met grote groene plekken zou de leefbaarheid van de wijk ten goede komen.

Verkeer en parkeren
Het lijkt mij een onzalig plan. Een stad als Zoetermeer verdient een grote toegangsweg vanaf de A12 in combinatie met een hoofdwegen structuur zonder knelpunten en beperkingen zoals bij Centrum West.
Snelle doorgang moet ten alle tijden prioriteit hebben, ik zou willen opteren om het tracé ondergronds te realiseren. Daarboven kan een natuurgebied, stiltegebied gerealiseerd worden.
Het wordt proppen daar. Bewoners krijgen de volle laag verkeersvervuiling en lawaai over zich heen. De bouw zou zo moeten zijn dat ze daarvan zo min mogelijk (liefst geen) last hebben.
Het plan mag de doorvoersnelheid van het huidige wegverkeer niet belemmeren. Dit is namelijk een primaire ontsluitingsroute. Het verkeer dat van en naar de A12 gaat en de doorstroming daarvan.
De hoofdstraat versmallen in een al steeds drukker wordende stad en dan daar nog honderden woningen bij bouwen is verkeerstechnisch het domste idee dat ik ooit heb gehoord. Andere uitvalswegen zullen daardoor ook nog eens zwaarder belast worden door mensen op zoek naar een oplossing om naar het werk te komen. Zolang Zoetermeer geen goede betrouwbare ov aansluiting heeft op Amsterdam en Rotterdam (en eigenlijk ook Rotterdam, stoptrein is veel te traag) zie ik voorlopig geen grootschalige overstap op ov.
Ik denk dat er te veel verkeer over deze weg rijdt. Het versmallen en naar beneden halen van de max. snelheid gaat dan niet helpen. Meer inwoners op dit gebied betekent meer gevaar en meer filevorming.
Parkeeroverlast in de wijken is nu al aan de orde, dat zal in de toekomst steeds dramatischer worden.
Voor de nieuwe wijk zal voldoende nieuwe parkeergelegenheid gecreëerd moeten worden die daarnaast ook gratis is om te voorkomen dat bewoners/bezoekers de omliggende wijken gaan benutten. Met name bij de aangrenzende flats in Driemanspolder zal dit voorkomen moeten worden omdat hier al enorme parkeerproblemen zijn door de enorme hoeveelheid extra auto's van arbeidsmigranten.

Bereikbaarheid van Lange Land
Zorg voor een 'Groene golf', en 50 km/u op Afrikaweg.
De bottleneck ligt bij de stoplichten bij Centrum west. Goed kijken hoe het verkeer hier soepeler kan doorrijden vanaf de Afrikaweg naar de Europaweg.
Doorgaand verkeer zou gebruik moeten maken van een tunnel. Net als de huidige tunnelbak in het centrum. Nu wel met een rotonde erboven.
Groter kruispunt en tunnel naar ziekenhuis, want dit is nu al een verkeerschaos en met lagere snelheid zal het problematischer worden.
Tunnel, het wordt anders zo een verkeersinfarct. Oostweg moet nu breder worden.
Tunnelbak voor doorgaand verkeer, bovengrondse weg voor bezoek ziekenhuis en aanliggende wijk.

Woningen / hoogbouw
Plannen van de laatste jaren voor Boerhaavelaan en nu opnieuw bij Entree zijn qua bouwvolumes, aantal woningen veel te massaal waardoor er te weinig kwalitatieve openbare ruimte over blijft. Volumes, aantallen woningen moeten naar beneden en laag blijven met voldoende open ruimte.
Momenteel ziet de strook er niet uit met de (oude) kantoren, daarnaast zijn extra woningen nodig.
Er moet echt woonruimte worden gecreëerd. Leegstaande kantoorpanden eens ombouwen hiertoe is een prima plan. Nieuwe kantoorpanden niet meer (laten) bouwen.
Er liggen in dit gebied veel kansen, die zeker benutten. M.i. moet het plan wel aangepast worden. Pas op voor een tweede
Palenstein/Bijlmer. Daarnaast is er altijd veel weerstand van omwonenden tegen hoogbouw (schaduw, wind, privacy, uitzicht, voldoende parkeergelegenheid). Dit vertraagt de plannen. Probeer dus tot een goed compromis te komen. Het plan moet wel doorgezet worden omdat de kantoren die er nu staan alleen maar leegstand hebben.
Sloop langdurig leegstaande kantoorgebouwen langs Boerhavelaan en bij de Mandelabrug. Een aanfluiting van / voor de gemeente Zoetermeer.
De locatie is totaal ongeschikt om 4500 woningen te bouwen. Het is de centrale ader om de stad in een uit te gaan. Naïef om te denken dat als de max. snelheid naar 50 gaat je dan geen verkeersinfarct creëert.
Ik voorzie een tweede mislukking van gemeentegeld zoals met het outlet center (HOM) is gebeurd. Mooie plannen die veel geld kosten en uiteindelijk een grove mislukking zijn. Bewoners betalen het gelag omdat wethouders hun eigen prestigeproject willen realiseren. De gemeenteraad doet er goed aan realistisch te blijven.

www.tipzoetermeer.nl
Dit en en nog veel meer blijkt uit panelonderzoek TipZoetermeer, waarbij 234 deelnemers zijn geraadpleegd. Totaal aantal leden burgerpanel bedraagt momenteel 560.
Na een onderzoek kunnen lezers en deelnemers de hoofdlijnen van de resultaten lezen in de Postiljon Zoetermeer of (uitgebreider) op: www.tipzoetermeer.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>