TIP-burgerpanel: 53% wil verbod op vuurwerk in heel Zoetermeer | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Van het TIP-burgerpanel Zoetermeer vindt 84 % het aanwijzen van vuurwerkvrije zones door de gemeente een goede zaak. Foto: Pixabay
Van het TIP-burgerpanel Zoetermeer vindt 84 % het aanwijzen van vuurwerkvrije zones door de gemeente een goede zaak. Foto: Pixabay

TIP-burgerpanel: 53% wil verbod op vuurwerk in heel Zoetermeer

  •   191 keer gelezen   Actueel

Raadpleging 4 van TIP-burgerpanel Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek, dat hierin samenwerkt met Telstar Uitgeverij) gaat o.a. over het al of niet afsteken van vuurwerk. De gemeente Zoetermeer heeft het Balijbos en drie andere natuurgebieden, te weten Westerpark, Meerpolderdijk en recreatiegebied Noord Aa op basis van een samenspraaktraject aangewezen als vuurwerkvrije zone. Hoe kijken de inwoners van Zoetermeer aan tegen het afsteken van (consumenten)vuurwerk en het aanwijzen van vuurwerkvrije zones?

De enquêteperiode was van 8 tot 17 november 2018. Het aantal respondenten bedraagt 252. Het totaal aantal deelnemers aan het burgerpanel bedraagt momenteel 462, aanmelden kan nog steeds via: www.tipzoetermeer.nl

Samenvatting
Op stelling 1 Vuurwerk is (meerdere antwoorden mogelijk) antwoordde 42% van de respondenten: "Vuurwerk is leuk om naar te kijken maar ik steek niets af."
Op vraag 2 "Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het meest gekozen antwoord (57%): "Gevaar / ongelukken".
Op vraag 3 "Vindt u dat het afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden in de hele gemeente?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".
Op vraag 4 "In hoeverre bent u het er mee eens dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst?" antwoordt 84% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Zeer mee eens".
Vraag 5 "Welke natuurgebieden zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" (vele suggesties, 34% = weet niet)
Vraag 6 "Welke gebieden zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" (vele suggesties, 35% = weet niet)
Op vraag 7 "Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten worden?" antwoordt 78% van de respondenten: "Ja".
Op vraag 8 "Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 57% van de respondenten: "Gemeente".
Op vraag 9 "Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 47% van de respondenten: "Misschien".
Op vraag 10 "Als er een centrale vuurwerkshow is, zou u dan zelf, geen of minder vuurwerk afsteken?" antwoordt 79% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook niet doen".
Op stelling 11 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste (meerdere antwoorden mogelijk): is het meest gekozen antwoord (56%): "Een centrale vuurwerkshow introduceren".

Opmerkelijke uitspraken
'Als hulpverlener heb ik nooit anders als ellende, vernielingen, vervuiling, milieuvervuiling en zo ervaren. Weg met die onzin en troep, alleen maar omdat een grote groep mensen stoer wil doen met vuurwerk en een kleine groep mensen in korte tijd heel veel geld willen verdienen!'
'60 a 70 miljoen euro kunnen wij beter aan gezondheid geven. Grote vervuiling van lucht en milieu.'
'Het hele jaar kletsen we over CO2-uitstoot en bij de jaarwisseling vergiftigen we de atmosfeer.'
'Elk jaar vinden er zoveel ongelukken plaats, wat ik persoonlijk meemaak is dat mensen in het bijzonder jongeren geen rekening houden met voorbijgangers. Ze steken vuurwerk aan en gooien gewoon naar voorbijgangers. Dit leidt tot ergernis.'
'Knalvuurwerk dient te worden verboden en dan ook streng te worden bestraft, biedt totaal geen vertier, daarnaast een kwelling voor mensen en dieren.'
'Siervuurwerk is erg leuk, maar die vreselijke harde knallen vooral die op bommen lijken zou niet mogen. Er wordt te weinig aan de dieren gedacht.'
'Gecontroleerd vuurwerk vind ik leuk, maar die oeverloze herrie, rotzooi en overlast van het individueel vuurwerk afsteken vind ik jaar in jaar uit weer een verzoeking.'
'Het is een enorme luchtverontreiniging, verspilling van grondstoffen. Past absoluut niet in een tijd waarin we een omwenteling op milieugebied moeten bereiken.'
'Het is traditie, hooguit het zwaardere illegaal vuurwerk aanpakken. Het plezier van het kijken weegt niet op tegen de nadelen.'
'Als er op bepaalde goed gecontroleerde plekken vuurwerk wordt afgestoken wordt het risico van schade en ongevallen sterk verminderd en kunnen nog veel mensen plezier beleven.'
'Geheel verbieden lijkt mij onnodig, werk met vuurwerkvrije zones en handhaaf deze (zowel politie als handhaving). Noteer direct de gegevens van mensen die zich niet aan deze regels houden en verbind er consequenties aan als ze de regels meermaals overtreden. Zo blijft het afsteken wel mogelijk, maar niet in bepaalde zones. Beide partijen (voor en tegen vuurwerk) krijgen zo een mooie middenweg als oplossing.'

De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden vuurwerk af te steken. Het college heeft voor de komende jaarwisseling vier vuurwerkvrije zones aangewezen, het gaat hier om vier natuurgebieden.
'Vuurwerk moet in de hele gemeente worden verboden. Als er vuurwerkvrije zones aangewezen moeten worden dan zeker alle natuurgebieden maar ook wijken en straten.'
'In alle natuurgebieden moet vuurwerk worden verboden.'
'Balijbos, Westerpark, Buytenpark en Noord Aa. ook in de omgeving van de kinderboerderijen zouden er vuurwerkvrije zones moeten zijn.'
'Bjj scholen en speeltuinen vind ik vuurwerkvrije zones belangrijk omdat de dagen na nieuwjaar er kinderen met vuurwerkafval gaan spelen.'
' Alle gebieden rond ziekenhuizen en bejaarden en verzorgingshuizen vuurwerkvrij.'
'Winkelcentra i.v.m. eventuele schade en bij basisscholen/middelbare scholen en verpleegtehuizen en ziekenhuis i.v.m. dat iedereen naar deze openbare gelegenheden moet kunnen gaan.'
'Als je het hebt over traditie en dus het uiteindelijke doel van de meeste vuurwerkliefhebbers om rond de jaarwisseling zelf vuurwerk af te mogen steken, dan is het niet meer dan logisch dat het niet wenselijk is om in natuurgebieden vuurwerk af te gaan steken. Een vuurwerkvrije zone zou zelfs eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar helaas moet dat dus wel. Bij het bepalen van de vuurwerkvrije zones is het belangrijk om rekening te houden met de soorten fauna van dat gebied en tevens met de kans dat er daadwerkelijk vuurwerk afgestoken zal worden. Een vuurwerkvrije zone kan ook weer in de hand werken dat men er vanuit gaat dat het in de andere gebieden juist wel toegestaan is. Spreek iemand aan op zijn gedrag en zorg dus voor bewustwording. Het grootste probleem zal vooral de mate van handhaving zijn. Dat wordt best wel lastig.'

Vuurwerkshow. In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd. Het is dan mogelijk om het gebied rondom de vuurwerkshow aan te wijzen als vuurwerkvrije zone, maar hiermee kan niet voorkomen worden dat particulieren ook vuurwerk afsteken.
'Als we uiteindelijk naar een totaalverbod van consumentenvuurwerk willen dat is het goed als er grote centrale shows worden georganiseerd.'
'Eén centraal georganiseerd vuurwerk vind ik nog oké, omdat het de overlast en de troep achteraf beperkt.'
'In de gehele stad een vuurwerkverbod maar rond de Dobbe (zoals laatst de lasershow tijdens Halloween) een spectaculaire vuurwerk/laser/lichtdrones-show georganiseerd door de gemeente.'
'Niet alleen een vuurwerkshow maar laat iedereen die zelf vuurwerk wil afsteken, naar 5 of 10 vastgestelde plaatsen gaan waar dat is toegestaan. Geef mensen de kans om die lol van zelf afsteken te beleven!'
'Vuurwerk geheel verbieden. Maar als dat niet kan dan maar een gemeentelijke show.'
'Vuurwerkshows in de wijken geeft meer mensen de mogelijkheid te genieten van mooi vuurwerk.'
'De gemeente kan dit organiseren in samenwerking met particulieren zodat voor beide partijen niet volledige kosten kosten hebben. en zo hebben de burgers van de het plezier ervan.'
'Ik vier oud en nieuw liever thuis met familie en/of vrienden i.p.v. een paar uur in de kou staan tussen heel veel publiek. Ook wil ik dat niet vanwege mijn kinderen. Tevens vind ik het veel te leuk om zelf vuurwerk af te kunnen steken en dus een eigen show te bouwen.'
'Ik ben voor sterke inperking. Het geeft te veel overlast voor milieu, dier en mens. Bovendien kan er wel wat beters gedaan worden met het geld. Niet alleen het geld dat mensen ervoor over hebben, maar ook het opruimen van de rotzooi, het vandalisme.'
'Liever helemaal geen vuurwerk, maar als het dan tot gebeurt, dan graag centraal, georganiseerd door de gemeente Zoetermeer.'

www.tipzoetermeer.nl
Dit en nog veel meer blijkt uit het burgerpanelonderzoek, waaraan 252 leden (van de 462) hebben deelgenomen. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over meer dan 60 eigen TIP-burgerpanels. Iedereen die woont of werkt in de gemeente Zoetermeer kan meedoen
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Na een onderzoek kunnen deelnemers de resultaten lezen in de Postiljon Zoetermeer, of op www.tipzoetermeer.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>