Aanpak problematische jeugd in Zoetermeer aangescherpt | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Er was tot nu toe sprake van drie groepen: jeugdgroep Buytenwegh, jeugdgroep Palenstein en jeugdgroep Seghwaert. In de zomer van 2018 is door de driehoek een vierde jeugdgroep 'geprioriteerd' naar aanleiding van enkele zorgwekkende incidenten. Foto: Jan van Es
Er was tot nu toe sprake van drie groepen: jeugdgroep Buytenwegh, jeugdgroep Palenstein en jeugdgroep Seghwaert. In de zomer van 2018 is door de driehoek een vierde jeugdgroep 'geprioriteerd' naar aanleiding van enkele zorgwekkende incidenten. Foto: Jan van Es

Aanpak problematische jeugd in Zoetermeer aangescherpt

  •   486 keer gelezen   Actueel

De leden van de gemeenteraad hebben van het college/burgemeester Aptroot een memo ontvangen (d.d. 2 november 2018) over de aanpak van problematische jeugdgroepen in Zoetermeer. Op 7 november is het embargo op deze raadsmemo vervallen. Uit deze belangwekkende en actuele raadsmemo blijkt onder andere dat er in Zoetermeer momenteel vier (in plaats van drie) jeugdgroepen zijn die als 'problematisch' worden beschouwd.

'In 2014 is gestart met de aanpak van een overlastgevend jeugdnetwerk. Politieonderzoek wees uit dat niets doen zou leiden tot de doorontwikkeling van deze groep naar een criminele jeugdgroep. Door de driehoek zijn drie jeugdgroepen geprioriteerd (jeugdgroep Buytenwegh, jeugdgroep Palenstein en jeugdgroep Seghwaert). In zomer 2018 is door de driehoek een vierde jeugdgroep geprioriteerd naar aanleiding van incidenten.'
Gedoeld wordt hier op recente ontwikkelingen in Zoetermeer waarbij jongeren betrokken zijn: In Palenstein is onlangs een raadslid lastig gevallen, er was een schietincident op de openbare weg, momenteel zijn er Zoetermeerse jongeren in hechtenis voor zorgwekkende gebeurtenissen in Delft en er zijn signalen over onrustige ontwikkelingen in de stad.
'De aanpak zetten we onverminderd door. We onderzoeken nu of er extra aanpassing van de veiligheidsaanpak nodig is en/of extra inzet. Daarbij moeten wij ermee rekening houden dat het een nieuwe ontwikkeling is dat de nieuwe groep zich niet beperkt tot één locatie/wijk.'

Aantal
Het aantal jongeren uit geprioriteerde jeugdgroepen waarop momenteel wordt ingezet bedraagt circa 45 jongeren. Daarnaast worden er circa 50 personen aangepakt en gemonitord die niet direct te linken zijn aan één van de jeugdgroepen maar wel in verband worden gebracht met overlast en/of criminaliteit binnen Zoetermeer. Er wordt hierin nauw samengewerkt met de wijkregisseurs, de wijkagenten en de wijkhandhavers. Jeugd die opvalt in een wijk wordt besproken en er wordt afgestemd of er extra inzet op nodig is. Het gaat dus in totaal momenteel om circa 100 personen.

Inbraken en geweld gedaald
In eerder memo van 1 november 2017 is overigens aangegeven dat het aantal woninginbraken en geweldsmisdrijven in Zoetermeer sinds de start van de persoonsgerichte aanpak van problematische jeugd(groepen) sterk is gedaald. Een dalende trend die zich blijft voortzetten. Met name in de wijken waar de aangepakte problematische jeugdgroepen zich ophouden (of hielden) is er sprake van een sterke daling van het aantal woninginbraken waarneembaar: Palenstein (2015) 35 (2014) 6 -83% / Buytenwegh (2014) 93 (2013) 21 -76% / Seghwaert (2015) 57 (2014) 16 -72% / Zoetermeer (stadsbreed, 2014) 763 (2013) 247 -68%.
'De samenwerking tussen de partners binnen de persoonsgerichte aanpak heeft zich in de afgelopen periode verder versterkt. Dankzij de structurele aanwezigheid van het OM in het lokale groepsoverleg is de informatiepositie verder verbeterd en kan sneller worden doorgepakt, waardoor kan worden voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit of dat er een nieuwe jeugdgroep ontstaat. De lijnen zijn kort.'

Vierde probleemgroep
In de zomer van 2018 is er dus een vierde jeugdgroep 'geprioriteerd' door de driehoek. Politie en OM trachtten degenen die direct en indirect betrokken zijn bij de incidenten in beeld te krijgen en aan te pakken. Bij de jongeren van wie helder is dat zij deel uitmaken van deze groep en/of betrokken waren bij de incidenten is de integrale persoonsgerichte aanpak reeds opgestart. Wat hierbij opvalt is dat deze groep niet aan één specifiek gebied gebonden is, maar dat de leden uit deze groep in verschillende wijken wonen, verblijven en overlast en criminaliteit veroorzaken.
De raadsmemo besluit als volgt: 'Tot slot willen wij opmerken dat er zorgen zijn maar dat het om relatief kleine aantallen jongeren gaat. Daarbij moet onze inzet en het te behalen resultaat zijn dat wij het beheersbaar houden en voorkomen dat het probleem toeneemt. Integendeel, alles is er op gericht overlast of erger te voorkomen en jongeren weer op het goede pad te krijgen en te houden.'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>