Waterberging en meer weidevogels in Meerpolder | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Ochtendrust in de Meerpolder. Na de uitvoering van de maatregelen blijft de polder geschikt voor extensieve recreatie, met oog voor de natuur. Foto: Anneke Otten
Ochtendrust in de Meerpolder. Na de uitvoering van de maatregelen blijft de polder geschikt voor extensieve recreatie, met oog voor de natuur. Foto: Anneke Otten

Waterberging en meer weidevogels in Meerpolder

  •   100 keer gelezen   Actueel

De gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken de mogelijkheid om in het westelijke deel van de Meerpolder een waterbergingsgebied te realiseren. Hierdoor kan de polder, gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam, ook aantrekkelijker worden voor weidevogels en natuurliefhebbers.

De 'Green Blue Deal', waarin deze intentie beschreven staat, werd op 29 oktober op het provinciehuis in Den Haag ondertekend door gedeputeerde Han Weber, hoogheemraad Sjaak Langeslag, en de wethouders Jakobien Groeneveld (Zoetermeer) en Nadine Stemerdink (Leidschendam-Voorburg).

Wateroverlast beperken
De Meerpolder is de oudste droogmakerij van Zuid-Holland. De meer dan 400 jaar oude polder is grotendeels in gebruik als grasland voor veehouderij. Het huidige maaiveld was ooit de bodem van een groot binnenmeer en is erg ongelijk. Met name in het westen van de polder liggen de percelen erg laag, waardoor daar regelmatig wateroverlast optreedt bij hevige regenval. Het hoogheemraadschap van Rijnland wil daar iets aan doen. En omdat weidevogels en nattigheid goed samen gaan grijpt Rijnland de kans aan ruimte voor water te combineren met een weidevogelgebied, zodanig dat schade door wateroverlast elders in de polder beperkt kan worden.

Weidevogels en insecten
Na herinrichting biedt het westelijk deel van de Meerpolder ook ideale leefomstandigheden voor weidevogels: een gevarieerd gebied met voldoende water, grassen, bloemen en kruiden. Daar kunnen weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de kievit goed gedijen. De Meerpolder kan als zogenoemd 'weidevogelkerngebied' een extra leefgebied voor hen vormen, in aanvulling op de natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland.
Naast weidevogels profiteren ook andere vogelsoorten en vele soorten insecten van de herinrichting van de Meerpolder. Dat laatste biedt ook weer kansen voor duurzame landbouw in de rest van de polder, omdat ook het aantal insecten dat bijdraagt aan de bestuiving zal toenemen.
De invulling van de maatregelen gebeurt in samenspraak met ondernemers en omwonenden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>