TIP-burgerpanel Zoetermeer over miljoenentekort Jeugdhulp | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Voor de begroting Jeugdhulp Zorg van 2019 wordt een tekort van 8 tot 9 miljoen euro voorzien. Foto: Pixabay
Voor de begroting Jeugdhulp Zorg van 2019 wordt een tekort van 8 tot 9 miljoen euro voorzien. Foto: Pixabay

TIP-burgerpanel Zoetermeer over miljoenentekort Jeugdhulp

  •   60 keer gelezen   Actueel

Raadpleging 3 van het TIP-burgerpanel Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek, dat hierin samenwerkt met Telstar Uigeverij) gaat over het miljoenentekort Jeugdhulp Zorg. Voor de begroting van 2019 wordt een tekort van 8 tot 9 miljoen euro voorzien. Hoe denken de respondenten over de mogelijke oplossing van dit tekort, waarop mag absoluut niet bezuinigd worden en wie is verantwoordelijk voor dit tekort?

De enquêteperiode was van 20 september tot 3 oktober. Het aantal respondenten bedraagt 181 (het totaal aantal deelnemers aan het burgerpanel bedraagt momenteel 452, aanmelden kan nog steeds via: www.tipzoetermeer.nl).

Samenvatting
Op vraag 1 "Stel u bent raadslid van de gemeente Zoetermeer en u krijgt de opgave om naar structurele dekking te zoeken voor het tekort van 8 à 9 miljoen euro de komende jaren. Waar gaat uw voorkeur dan naar uit?" antwoordt 37% van de respondenten: "Combinatie van lastenverzwaring en bezuinigen."
Op vraag 2 "Waar ziet u kansen voor de gemeente om meer inkomsten te genereren?" is het meest gekozen antwoord (62%): "Verhoging van de reclamebelasting."
Op vraag 3 "Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?" antwoordt 52% van de respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen."
Op vraag 4 "Waarop zou u bezuinigen?" worden diverse bezuinigingsmaatregelen genoemd (zie artikel).
Op vraag 5 "Waarop mag volgens u absoluut niet op bezuinigd worden?" is het meest gekozen antwoord (74%): "Zorg en welzijn."
Op vraag 6 "Wie is er volgens u verantwoordelijk voor dit miljoenentekort?" is het meest gekozen antwoord (48%): "Het college van B&W."
Op stelling 7 "De verantwoordelijk(e) persoon/personen dient/dienen op te stappen vanwege het miljoenentekort" antwoordt 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens." 26% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens."
Op vraag 8 "Welke tip zou u geven om dit tekort weg te werken?" geeft 61% van de respondenten een "Tip:" (zie artikel).

Opvallende uitspraken
'Het rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen. In 2015 heeft het rijk de jeugdzorg over de schutting gegooid. De gemeenten gaven wel aan dit aan te kunnen en dat de zorg beter bij de gemeente kon liggen, maar nu er tekorten zijn moet het rijk toch echt bijspringen.'
'Op alle kosten een beetje beknibbelen en op meerdere lasten een klein beetje er bovenop doen lijkt mij het eerlijkst. Op die manier draagt iedereen een beetje bij en komt het niet op de schouders van een kleine groep.'
'Sinds de decentralisatie van de jeugdhulpverlening in 2015 is verkeerd begroot en zijn de tekorten niet goed opgevangen, daardoor zijn veel kinderen die hulp nodig hadden, tekort gekomen. Bezuinigen op gemeentelijke prestige projecten zou prima zijn.'
'Bezuinigen op uitgaven net zoals de burgers moeten doen. Het gaat om belastinggeld en als je budgettair niet uitkomt zal je moeten bezuinigen.'
'Als raadslid zou ik meteen een onderzoek in te stellen waaruit dit tekort uit bestaat en ook de begroting 2018-2021 eens goed doorspitten, niet de inwoners dienen hier de gevolgen van de dragen maar het bestuur, snoei daar maar eens in.'
'Hoe heeft zo een forse overschrijding kunnen plaatsvinden? Zijn de uitgaven niet gemonitord in de loop van het jaar? Wellicht is er meer mogelijk door een andere inrichting van de jeugdzorg.'
'Een begroting komt tot stand na invulling van de verwachte uitgaven, met het leger ambtenaren moet het mogelijk zijn de begroting indien nodig tijdig aan te passen.'
'Oorzaken lastig te bepalen omdat het op veel vlakken kan liggen. De financiële mensen? Hebben die tijdig signalen afgegeven dat het tekort groter werd? De verantwoordelijke ambtenaar? Heeft die tijdig gevraagd om inzicht in de cijfers? Het Samenwerkingsverband? Heeft dat tijdig signalen afgegeven dat het mis liep? De wethouder? Was die geïnformeerd? Kortom: het kan op veel vlakken liggen.'
'De verantwoordelijk wethouder hoeft niet direct diegene te zijn die het tekort veroorzaakt heeft en moet in de gelegenheid gesteld worden een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.'
'Ik denk dat instanties te veel langs elkaar heen werken, zodat de hulp niet adequaat geleverd wordt en daardoor extra duur wordt. Zorg voor een betere afstemming en handhaving.'
'Handhaving versterken en via meer boetes op niet nakomen van regels en APV inkomsten verbeteren.'
'Zoek meer de samenwerking met de kerken (diaconieën).'
'Luister naar de werkvloer. Daar is de werkelijke kwaliteit en aan die salarissen kan het niet liggen. Al het geld naar de uitvoerenden i.p.v. de top down regelcultuur met inhuur van dure consultants die het beter denken te weten voor veel geld.'
'Denk beter na over je plannen. Vorig jaar zijn miljoenen verkwist aan renovatie van stadhuis en onderzoek naar een Outlet Mall.'
'Haal het uit de pot overige 63 miljoen op de begroting, spit die maar eens door...'.

www.tipzoetermeer.nl
Dit en nog veel meer blijkt uit het burgerpanelonderzoek. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over meer dan 60 eigen TIP-burgerpanels.
Zie ook: www.tipzoetermeer.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>