Begroting 2019 wegens miljoenentekort Jeugdhulp Zorg nog niet rond | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Het totale tekort in 2018 blijkt 9 miljoen euro i.p.v. 2 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 voor Zoetermeer. Foto: Pixabay
Het totale tekort in 2018 blijkt 9 miljoen euro i.p.v. 2 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 voor Zoetermeer. Foto: Pixabay

Begroting 2019 wegens miljoenentekort Jeugdhulp Zorg nog niet rond

  •   52 keer gelezen   Actueel

De gemeente Zoetermeer heeft, zoals eerder gemeld, te maken met veel hogere uitgaven rond de Jeugdhulp Zorg. Dit heeft gevolgen voor de begroting voor 2019 en volgende jaren. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor structurele dekking van 8 à 9 miljoen euro de komende jaren.

Door Peter Zoetmulder

Voor dit jaar wordt de dekking (deels) gevonden door het inzetten van reserves naast het accepteren van een mogelijk begrotingstekort, zo meldt de gemeente op 12 september. 'Het tekort is niet op te lossen met beperkte aanpassingen in beleid of efficiency. De zoektocht naar dekking van de tekorten richt zich niet alleen op kortetermijnoplossingen, maar zeker ook naar oplossingen op de langere termijn. En dat vraagt tijd. Gekeken wordt naar alle posten uit de begroting, waarbij niets uitgesloten wordt. Naar kostenbesparing én naar inkomstenverhoging. Het college wil ook helder krijgen waardoor de kosten van Jeugdhulp Zorg zijn gestegen en hoe zij deze beheersbaar kan houden.'

Taskforce
Eerder (op 29 augustus) meldde de gemeente al dat de kosten voor de jeugdhulp hoger zijn door onder andere hogere tarieven in de jeugdhulp, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter.
Een taskforce onder leiding van de wethouder Jeugd Jakobien Groeneveld (GroenLinks) zoekt naar manieren om de kosten voor jeugdhulp beheersbaar te maken. 'Passende, goede en betaalbare zorg voor kinderen die dat nodig hebben, blijft onverkort het uitgangspunt in Zoetermeer.'
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Veel gemeenten melden oplopende kosten van jeugdhulp.

Begrotingsvoorstel
In het bericht van de gemeente wordt verder gemeld dat het college eind oktober een afrondend begrotingsvoorstel naar de raad stuurt voor het begrotingsdebat in november.
In dit voorstel wordt ingegaan op het financiële perspectief voor de structurele gevolgen van het tekort, dekkingsvoorstellen op korte termijn en de procedure hoe de structurele maatregelen worden gevonden.

Eerder aan de bel trekken
Hoe het mogelijk is dat het tekort zo snel zo hoog is opgelopen zonder dat er vanuit het gemeentelijk apparaat niet eerder aan de bel is getrokken, is dus (nog) niet bekend. Of is er wel eerder aan de bel getrokken maar zijn deze signalen door het college pas laat opgepikt? Op een totaal budget van 38 miljoen euro is een tekort van 9 miljoen euro (in plaats van de verwachte 2 miljoen euro) immers een immens bedrag.

Vragen en zorgen
Ongetwijfeld zullen hierover vragen (en zorgen) in de raad bestaan. Want het is zorgwekkend dat een zodanige stijging van dit miljoenentekort niet al veel eerder is gesignaleerd, zodat hierop eerder had kunnen worden ingespeeld om het forceren van een 'last-minute' oplossing – met nog onvoorziene gevolgen voor de hele begroting - te voorkomen.
Het onderwerp staat op maandag 17 september op de agenda van de gemeenteraad, dit op verzoek van de PvdA, SP, Zo! Zoetermeer, Partij voor Democratie Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit. De indieners van dit agenderingsverzoek willen zo spoedig met het college spreken over de oorzaken van de tekorten/overschrijdingen, de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting, de consequenties voor andere beleidsterreinen en mogelijke oplossingsrichtingen, en niet afwachten tot deze kwestie aan bod komt bij de begroting voor 2019. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>