Zoetermeer Vooruit: geen coalitie versus oppositie | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Juliette Meurs-Troch fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit, is duidelijk als het gaat over hoe de stad de komende vier jaar bestuurd zou moeten worden. Foto: pr
Juliette Meurs-Troch fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit, is duidelijk als het gaat over hoe de stad de komende vier jaar bestuurd zou moeten worden. Foto: pr

Zoetermeer Vooruit: geen coalitie versus oppositie

  •   143 keer gelezen   Actueel

Zoetermeer Vooruit, de grootste nieuwe lokale partij heeft als leus: Omdat het anders kan! Dat riep de partij tijdens de campagne al, maar die mening heeft zij ook als het gaat over hoe de stad de komende vier jaar bestuurd gaat worden.

Traditiegetrouw gaat de grootste partij na de verkiezingen onderzoeken hoe de stad het best bestuurd kan worden. Er wordt (al dan niet in beslotenheid) samenwerking gezocht met andere partijen totdat een meerderheid van stemmen is bereikt. Met die partijen wordt gekeken welke partij wat belangrijk vindt en of daar compromissen te sluiten zijn. Deze werkwijze geeft een soort garantie dat de komende vier jaar alles wat het college voorstelt door de raad wordt aangenomen omdat dat nu eenmaal is vastgelegd in het coalitieakkoord. De ideeën of voorstellen die van de oppositiepartijen komen zullen stevig bevochten moeten worden om kans van slagen te hebben.
'Dit is niet wat Zoetermeer Vooruit onder echte democratie verstaat', aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. 'Daar komt bij dat de inwoners duidelijk heel verdeeld hebben gestemd. Dat geeft ook iets aan waar we als gemeenteraad iets mee moeten. Zoetermeer Vooruit is dan ook voorstander van een raadsbreed gedragen akkoord. De grootste partijen mogen de wethouders leveren maar we willen af van de coalitie/oppositie-gedachte. Dat betekent dat we met elkaar de hoofdlijnen vastleggen en dat dan vervolgens ieder onderwerp of voorstel dat op de agenda komt, gelijke kans van slagen krijgt. Deze aanpak is op zich niet nieuw; verschillende gemeenten hebben na de verkiezingen in 2014 al voor deze werkwijze gekozen. Het lijkt ons goed passen bij de moderne en innovatieve stad die Zoetermeer wil zijn. We hopen dan ook dat de VVD deze mogelijkheid op z'n minst serieus wil onderzoeken.'
Een raadsbreed gedragen akkoord is een akkoord waaraan alle fracties hebben meegewerkt, dat door alle fracties is opgesteld én vastgesteld en dat door het college verder kan worden uitgewerkt in bijvoorbeeld een uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering van dit raadsbreed gedragen akkoord kan de gemeenteraad in gesprek gaan met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen en andere groepen in de samenleving. 'Zo zou Zoetermeer Vooruit het voor Zoetermeer ook graag zien. Omdat het anders kan!'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>