VVD stelt procedure coalitievorming voor | Postiljon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Marc Rosier, lijsttrekker VVD Zoetermeer tijdens de verkiezingsuitslagenavond. Als grootste partij neemt de VVD het voortouw bij het vormen van een coalitie en het opstellen van een coalitieakkoord. Foto: Ad Groenendaal
Marc Rosier, lijsttrekker VVD Zoetermeer tijdens de verkiezingsuitslagenavond. Als grootste partij neemt de VVD het voortouw bij het vormen van een coalitie en het opstellen van een coalitieakkoord. Foto: Ad Groenendaal

VVD stelt procedure coalitievorming voor

  •   142 keer gelezen   Actueel

De campagne is voorbij, de uitslagen zijn bekend. De eerste stap is het vormen van een coalitie en het opstellen van een coalitieakkoord. De grootste partij neemt daarbij het voortouw. De VVD stelt de volgende procedure voor en heeft daarbij een concept planning opgenomen.

Op donderdagavond 29 maart vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Na de installatie en andere agendapunten staat ook het punt: 'Duiding uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018' op de agenda. Daar kunnen alle fracties naar voren brengen hoe zij tegen de uitslag van de verkiezingen aankijken. Daarna zal de VVD als grootste partij een rondje doen langs alle fracties (die dat wensen) via 1-op-1 gesprekken. Eventueel worden de 1-op-1 gesprekken gevolgd door gesprekken in breder verband. Planning is dat deze gesprekken op vrijdag 30 maart, zaterdag 31 maart en in de eerste week van april plaatsvinden. Het is de bedoeling dat uit die ronde komt welke partijen gaan praten over een nieuwe coalitie die een stabiel college kan ondersteunen met een – bij voorkeur - meer dan minimale meerderheid.
Als duidelijk is wat de beoogde coalitie is, zal dit in een openbare bijeenkomst kenbaar worden gemaakt. Dan zal ook worden aangegeven welke vorm van een coalitieakkoord beoogd wordt. En wie de (externe) formateur wordt en hoe dat geregeld wordt. De voorlopige planning is dat deze bijeenkomst plaatsvindt op maandag 9 april. Daarna starten de beoogde coalitiepartijen met de onderlinge gesprekken om te komen tot een coalitieakkoord. De burgemeester zal via de formateur en via één of meer gesprekken met de onderhandelaars op de hoogte worden gehouden en vanuit zijn rol relevante informatie kunnen meegeven aan de beoogde coalitie. Nog voordat het uiteindelijke coalitieakkoord vast wordt gesteld krijgen partijen uit de stad de mogelijkheid hun reactie op dit concept akkoord kenbaar te maken. Hiervoor wordt in gezamenlijk overleg een procedure afgesproken door de beoogde coalitie. Ook de gehele gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om haar reactie op het concept akkoord kenbaar te maken. Beoogde planning is dat dit op 7 of 14 mei kan plaatsvinden. Coalitiepartijen besluiten vervolgens gezamenlijk, in hoeverre de reacties en opmerkingen hun weerslag krijgen in het coalitieakkoord. Op basis van de voorgaande stappen en planning is het haalbaar om een definitief coalitieakkoord te hebben en de benoeming van het nieuwe college plaats te laten vinden op dinsdag 22 mei 2018.

Zie ook: https://www.postiljon.nl/nieuws/actueel/89744/prima-opkomst-bij-verrassende-gemeenteraadsverkiezingen-


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758821&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758817&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758818&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>