<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Marc Rosier: "Het lelijke kleurenpalet aan kliko's moet weg uit het straatbeeld." Tekst en foto: Ad Groenendaal
Marc Rosier: "Het lelijke kleurenpalet aan kliko's moet weg uit het straatbeeld." Tekst en foto: Ad Groenendaal

VVD: 'Gewoon dóen is de slogan'

  •   keer gelezen   Actueel

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan weer voor de deur. Op 21 maart worden in 335 Nederlandse gemeenten de raadsleden gekozen. Marc Rosier, sinds 2014 wethouder, is lijsttrekker en laat weten waar de VVD voor staat.

De campagneslogan voor komende vier jaar is: 'Gewoon dóen'. Marc legt uit: "Na jaren van crisis is het tijd om dingen te gaan realiseren, problemen op te lossen, woningen te bouwen en de stad verder te vernieuwen. Dat betekent óók: gewóón doen. Er zijn steeds meer partijen die van alles schreeuwen in de media, bizarre ideeën hebben, maar vooral chaos veroorzaken. Wij zeggen expliciet: laten we nou gewoon doen en zorgen dat we deze stad mooier maken."

Veiligheid
Een belangrijk speerpunt voor de VVD: "Wij willen in ieder geval meer handhavers op straat, met name in de wijken", zegt Marc Rosier. "We zien verval, rotzooi in de straten en winkelcentra en we willen mensen daarop aanspreken, ook als het huisvuil verkeerd wordt aangeboden of illegaal wordt gedumpt. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom milieueilanden, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Fout parkeren, hetgeen tot levensgevaarlijke situaties kan leiden, te hard rijden op de woonerven, waar je nota bene maximaal 15 km. per uur mag rijden! Vlak na oud en nieuw laten mensen gewoon kerstbomen achter midden op straat. Handhavers kunnen dat signaleren en beboeten. Het heeft allemaal met leefbaarheid te maken, we wonen toch allemaal graag in een schone, leefbare en veilige wijk?", zegt Marc. "We hebben onze beloftes na de vorige verkiezingen waar kunnen maken, van 12 naar 20 handhavers, maar dat is nog steeds te weinig. We willen voorlopig een verdubbeling, 40 dus. We zijn een grote stad en we zijn er nog lang niet. De wijkposten voldoen niet; tijdens openingstijden komen hooguit zes mensen per dag met vragen of klachten. Wij als gemeentelijke organisatie moeten misschien naar de mensen toe, dienstverlening bij de mensen thuis. Een wijkmanager moet er op af", meent Marc. "In het kader van de veiligheid wordt intensief samengewerkt met de wijkbewoners via onder andere WAS-kracht (Wijk en Agent Samen) en wijkverkeerswerkgroepen. Inwoners weten vaak beter wat de problemen zijn en hoe ze opgelost kunnen worden. We hebben vorige week een meldpunt voor verkeersonveilige plekken geopend. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Wij vinden dat Zoetermeer verkeersveiliger kan en moet!" zegt hij vol overtuiging.

Vernieuwen van de stad
"Er is een flink tekort aan woningen", stelt Marc vast. "Door de toename in de woningvraag moeten we bouwen. Door de vergrijzing zien we dat er gemiddeld minder mensen per huis wonen, en er komen meer mensen in de stad bij. De focus moet liggen op betaalbare woningen voor jongeren en starters, en woningen voor senioren. Zo ontstaat minder druk op gewone doorzonwoning en komt er een gezonde doorstroming. Kopen wordt steeds lastiger, er wordt niet genoeg goedkoop gebouwd. De gemeente moet daar actief op sturen en zorgen voor de juiste mix voor jong en oud zodat iedereen zich thuis kan voelen. De economie is zó hard aangetrokken dat voor elke mogelijke bouwlocatie twee of drie initiatieven komen. Er zijn twee grote kansgebieden: het entreegebied, bij de Boerhavelaan en Bredewater, waarvan plannen klaarliggen voor 3500 woningen, van de Mandelabrug tot het Klaverbladgebouw. Een deel van het oude stadhuis gaat plat om een woontoren te laten verrijzen. Met een ander prijsniveau vanwege de plek met uitzicht over de Dobbe. 't Liefst ook voor jongeren, én met verdiencapaciteit voor de bouwontwikkelaar. Langs de Oostweg op een gedeelte van het bedrijventerrein, waardoor Oosterheem aansluit bij de stad.
De VVD wil ook bouwen bij 'Dutch Innovation Parc', tussen de Haagse Hogeschool en het Prismaterrein. Transformeren naar 'n campusidee", zegt Marc. "Een mix van wonen, werken en studeren. Daar stopt straks de doorgetrokken Randstadrail. We hebben veel groen, maar dat kan mooier. Er moet meer in stadsparken geïnvesteerd worden, voor fietspaden en autoplekken zorgen en aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken creëren. Goed bereikbaar inrichten en zorgen dat het veilig is, ook in het donker. Kortom: geschikt voor een wijkfeest, buurtfeest en gezelligheid", meent hij.

Afvalscheiding
Over afvalscheiding heeft de VVD een helder en krachtig standpunt: "Wij willen geen lelijk kleurenpalet aan afvalcontainers voor de gevels in de wijken", zegt hij stellig. "Plastic afval scheiden gebeurt bijzonder weinig en daarover wordt ook landelijk nog een flinke discussie gevoerd, maar grijze, groene, gele en blauwe bakken op straat zijn lelijk. Sommige wijken maken er al gebruik van, maar wij willen overal ondergrondse containers. Je moet het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken en ook voor het straatbeeld is ondergronds beter. Natuurlijk kost geld, maar het maakt de wijken veel mooier en schoner. Nu ruik je in de zomer de kliko's, waar jonge gezinnen de luiers in kwijt moeten. In winkelcentrum De Leyens doen we momenteel een proef met gescheiden afvalbakken. Dat loopt goed en bewijst dat mensen wel willen maar wel op een gemakkelijke manier."

Overname van dit artikel of gedeelten van dit artikel door derden is niet toegestaan tenzij de schrijver daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. Dit is schending van het auteursrecht. Freelance tekstschrijvers hebben zelf het auteursrecht op hun teksten, ook al hebben zij die tegen betaling en in opdracht geschreven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>