<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo postiljon.nl
Artist impression. Foto: www.hollandoutletmall.nl
Artist impression. Foto: www.hollandoutletmall.nl

Brandbrief ondernemers en bewoners over proces Holland Outlet Mall

  •   keer gelezen   Actueel

Donderdag is een gezamenlijke brief van Zoetermeerse ondernemers en bewoners verstuurd naar de gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouders inzake het proces rondom de Holland Outlet Mall (HOM).

'Wij maken ons ernstige zorgen over de wijze waarop met dit proces wordt omgegaan', aldus Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer, Ondernemersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer, Bewonersgroep DoeNietZoMall Zoetermeer, Stichting Winkelcentrabelang Zoetermeer, Bewonerscomité HOM!Nee en Vereniging Promotie Woonhart Zoetermeer (de Woonhart winkeliers zijn het eens met de strekking en inhoud van deze brief, maar zijn niet tegen de komst van de HOM en zien geen directe branche-concurrentie van de HOM).
De brief betreft de afhandeling van de moties inzake de HOM. Op 23 juni stuurde het College van B&W een document genaamd 'Voortgang Holland Outlet Mall en afhandeling moties' naar de gemeenteraad. 'Wij hebben kennis genomen van deze brief en reageren graag op de inhoud, waar wij met verbazing kennis van hebben genomen.' De organisaties wijzen (kort samengevat) op het volgende: 1) Verkeerskundige uitwerking: is niet afgehandeld. Dat wordt voorgesteld motie 1701-03 (parkeerproblemen aanpakken) en 1701-04 (College de wijken in) als afgedaan te beschouwen kan dan ook niet. 2) Opzetten klankbordgroep complementariteit: is nog niet gebeurd. Deze motie als afgedaan beschouwen voordat er ook maar een begin is gemaakt met de uitvoering is onmogelijk. 3) Motie Retaildeal: is niet gelukt. Ook deze motie kan feitelijk dus niet als afgedaan worden beschouwd. 4) Motie professionele communicatie: misleidende informatie. 'Wij zijn (...) geheel niet tevreden over de manier waarop de communicatie rondom dit traject is gegaan. (...) Deze motie als afgedaan beschouwen vinden wij dan ook een onterechte beslissing.' 5) Moties verkeersknelpunten en afspraken VVE's: nog niet geregeld. 'Het lijkt er op dat het College graag zo snel mogelijk groene vinkjes wil zetten voor de moties, zodat aan de volgende fase van het proces begonnen kan worden. (...) Wij verzoeken u dringend om met een kritische bril naar de brief te kijken en u hardop af te vragen of dit proces voor bewoners en ondernemers inderdaad wel op de juiste manier verloopt.'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758819&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758822&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=postiljon.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=270,271,272" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>